Legalizacja pobytu i pracy

Co oferujemy?

Klienci Biznesowi

Legalizacja pracy

Zezwolenie na pracę typ A, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, test rynku pracy

Obsługa Cudzoziemców w Polsce

Obsługa prawna oraz księgowa

Audyty w zatrudnianiu Cudzoziemców

Reprezentacja

Reprezentowanie przed instytucjami państwowymi, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy

Kursy i szkolenia z zakresu zatrudniania Cudzoziemców

Cudzoziemcy

Legalizacja pobytu obywateli UE

}

Zezwolenie na pobyt czasowy

h

Zezwolenia na pobyt czasowy

W celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Rejestracja zaproszeń Cudzoziemców

Uzyskanie obywatelstwa

Deportacja i cofnięcie zakazu wjazdu po zobowiązaniu do powrotu

h

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Założenie firmy

Rejestracja spółki

Kontakt:

ul. Kazimierza Morawskiego 5 / 411
30-102 Kraków

Opowiedz nam kogo potrzebujesz

Call Now Button