INFOLINIA: Infolinia +48 796 724 006

(Українська) Запрошення для іноземців

GLOBAL BPO posiada w swojej ofercie przygotowanie zaproszeń dla cudzoziemców, których planują Państwo zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie. Pracownicy naszej firmy zajmą się także przygotowaniem zaproszeń dla partnerów biznesowych zza granicy, z którymi chcą Państwo współpracować. W takim przypadku ich przyjazd do Polski wymaga przygotowania zaproszenia oraz posiadania wizy.

  1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy dla obcokrajowca.

W razie potrzeby przygotujemy dla Państwa specjalne oświadczenie otwierające drzwi do zatrudnienia w Polsce obywateli krajów będących niegdyś częścią Związku Radzieckiego (Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji) przebywających obecnie poza granicami naszego kraju. Od cudzoziemców chcących pracować w Polsce wymagane jest pozwolenie o pracę oraz wiza krajowa.

Do naszych zadań należeć będzie monitorowanie wszystkich czynności proceduralnych, przygotowanie i sporządzenie dokumentów w imieniu klienta oraz reprezentowanie go przed urzędami oraz instytucjami państwowymi.

  1. Zaproszenie biznesowe dla firmy

Zaproszenie biznesowe przygotowane dla partnera zagranicznego pozwoli mu otrzymać wizę niezbędną do wjazdu na terytorium Polski.

  1. Firmowe zaproszenie biznesowe wydawane przez wojewodę.

Niektórzy kontrahenci biznesowi potrzebują wizy niezbędnej do przyjazdu do Polski w celach biznesowych. Jej otrzymanie i wydanie przez konsula wymaga potwierdzenia w postaci zaproszenia firmowego, które zostało zarejestrowane u wojewody w spisie ewidencji zaproszeń. GLOBAL BPO przygotowuje takie zaproszenia dla swoich klientów.

  1. Firmowe zaproszenia dla pracownika wydane przez wojewodę.

Jeśli zamierzają Państwo zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca przebywającego aktualnie poza Polską, niezbędne będzie wyrobienie przez niego wizy. Konieczne może okazać się także zaproszenie, które jest rejestrowane oraz wydawane przez wojewodę. GLOBAL BPO bierze na siebie wszystkie niezbędne formalności. Dla swojego klienta skompletuje wszystkie wymagane dokumenty oraz sporządzi odpowiedni wniosek, który następnie złoży na ręce wojewody.

Back to top