INFOLINIA: Infolinia +48 796 724 006

Zakładanie Spółek

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego to najlepszy wybór, by udowodnić swoim potencjalnym klientom i kontrahentom, że naszą działalność gospodarczą rozwijamy w sposób profesjonalny i przejrzysty. Informacje znajdujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały w dużej mierze upublicznione. Dostęp do nich ma praktycznie każdy. Dzięki temu zainteresowana osoba ma możliwość sprawdzenia najważniejszych informacji najważniejszych informacji na temat każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Polski. Przebieg procesu rejestracji spółki jest uzależniony od jej rodzaju. Składa się on z kilku etapów. W zależności od tego czy mamy do czynienia ze spółką osobową (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) czy też kapitałową (spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) procedura rejestracji przybiera mniej lub bardziej zaawansowaną formę.

W przypadku niektórych rodzajów spółek, polskie prawo stawia przed założycielami konieczność sporządzenia ich umowy w postaci aktu notarialnego.

Obowiązek ten dotyczy:

  • spółek komandytowych,

  • spółek komandytowo-aukcyjnych,

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

  • spółek akcyjnych

Trzy najczęściej wybierane przez biznesmenów spółki w naszym kraju, czyli spółka jawna, komandytowa i z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być założone drogą internetową. Pomimo tego rejestracja spółki jest procesem bardzo skomplikowanym. Procedura rejestracji trwa od 2 do 4 dni roboczych. Bez względu na rodzaj spółki i jej charakterystyki fakt jej zarejestrowania obowiązkowo należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego odpowiedniego do lokalizacji siedziby spółki. Oprócz umowy lub statutu spółki obligatoryjnie należy złożyć także odpowiednie formularze ze szczegółowymi danymi zakładanej spółki. Procedura rejestracji spółki wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny Kodeksu Spółek Handlowych oraz dużej precyzji, ponieważ jedno niedopatrzenie może sprawić, że wniosek zostanie odrzucony. Osoba nie mająca rozległej wiedzy i doświadczenia w przygotowywaniu odpowiednich wniosków i formularzy może natrafić na wiele przeszkód natury formalnej, które mogą przełożyć się na odrzucenie wniosku o wpis spółki do rejestru.

Back to top