INFOLINIA: Infolinia +48 796 724 006

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie jest odrębnym typem spółki. Jest to spółka komandytowa w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego typu połączenie jest szczególnie korzystne dla prowadzącego działalność szczególnie pod kątem optymalizacji podatkowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca komplementariusz spółki komandytowej, zarządza całą spółką i odpowiadając jednocześnie za zobowiązania bez ograniczeń. Komplementariusz nie jest jednak nastawiony na pozyskiwanie zysków, które uzyskuje natomiast spółka komandytowa podlegając tym samym korzystniejszym zasadom opodatkowania. Umowa takiej spółki może przewidywać również inne unormowania, pozwalające dla przykładu reprezentować spółkę komandytariuszom. Na marginesie należy zauważyć, iż spółka wymaga jednak podwójnej księgowości.

 

Back to top