INFOLINIA: Infolinia +48 796 724 006

Spółka cywilna

Spółka  cywilna

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Przy jej zakładaniu nie jest konieczna rejestracja w KRS. Spółka cywilna to możliwość prowadzenia firmy przez więcej niż jedną osobę. Spółka cywilna to metoda prowadzenia działalności gospodarczej, podporządkowana Kodeksowi cywilnemu. Jej sednem jest kolektywne prowadzenie jednej firmy – czyli to wyklucza sytuację, w której spółka cywilna byłaby działalnością jednoosobową. Co więcej, taką formę przedsięwzięcia mogą zainicjować zarówno osoby fizyczne, jak i funkcjonujące już przedsiębiorstwa. Kluczowe jest to, że każdy ze wspólników może wnieść swój wkład – w postaci kapitału, pracy czy unikalnych umiejętności. Domyślnie takie wkłady uznaje się za równowartościowe.

Oferta w zakresie założenia spółki cywilnej obejmuje:

 • przygotowanie umowy spółki;
 • rejestracja spółki w urzędzie gminy lub miasta na formularzu CEIDG-1;
 • doradztwo w wyborze formy opodatkowania.

 

W celu przygotowania niezbędnych dokumentów klient powinien nam przekazać następujące informacje:

 • nazwę i siedzibę spółki;
 • pierwsze i drugie imię lub nazwy każdego z wspólników;
 • numery dowodów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) wspólników;
 • cel funkcjonowania spółki;
 • przedmiot działalności spółki wg. PKD;
 • czas trwania spółki;
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez wspólników;
 • uprawnienia wspólników w zakresie prowadzenia jej spraw a także reprezentacji.

 

Podstawowe informacje na temat spółki cywilnej:

 • Spółka cywilna została uformowana prawnie w celu stworzenia możliwości maksymalizacji kapitału a co za tym idzie, zwiększania zysków. Małe koszty założenia i utrzymania sprawiają, że spółka cywilna jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia mniejszego biznesu w Polsce;
 • Spółka cywilna charakteryzuje się jednak solidarną odpowiedzialnością -wspólników za zobowiązania prowadzonego podmiotu. Co istotne, dotyczy to także ich współmałżonków. Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą zatem odpowiedzialność majątkowa bez ograniczeń prawnych.

 

Back to top