INFOLINIA: Infolinia +48 796 724 006

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. jest najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Za zobowiązania spółki, nie odpowiadają jej wspólnicy lecz sama spółka. Kapitał zakładowy (minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 000 zł) dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, które muszą zostać objęte poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub aportowych (niepieniężnych, takich jak np. nieruchomość czy samochód). Wspólnicy nie prowadzą co do zasady spraw spółki, obowiązek ten został scedowany na zarząd, który może być zarówno wieloosobowy jak i jednoosobowy. Reguły funkcjonowania spółki takie, jak podział zysku i uczestnictwo w stratach, zasady reprezentacji czy czas trwania spółki, powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie spółki, która sporządzana jest pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Istnieje również możliwość założenia spółki z o.o. za pośrednictwem sieci Internet. Metoda ta jest zdecydowanie szybsza (skraca czas do dwóch prognozowanych dni roboczych) tańsza (350 zł opłaty sądowej zamiast 600 zł) oraz mniej sformalizowana.

Korzystając z usług Wirtualnego Biura przy jednoczesnej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie online wynagrodzenie przysługujące firmie to zaledwie 600 zł netto.

GLOBAL BPO  służy pomocą zarówno w tradycyjnym pisemnym procesie rejestracji tj. sporządzeniu projektu umowy spółki i wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestrowego jak internetowym.

Back to top