INFOLINIA: Infolinia +48 796 724 006

Legalizacja pobytu w Polsce

Sporządzenie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Sporządzenie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

GLOBAL BPO świadczy kompleksową pomoc potrzebną przy kompletowaniu oraz wypełnianiu wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na przygotowaniu wszystkich dokumentów. Do naszych zadań należy ich skompletowanie oraz wypełnienie zgodnie z obowiązującymi procedurami. Finalny etapem naszych działań jest złożenie dokumentów do odpowiednich instytucji państwowych. Nasza praca kończy się w momencie, gdy nasz klient otrzyma pozytywną decyzję o możliwości przyjęcia cudzoziemca do pracy.

Otrzymanie Karty Pobytu w Polsce

Naszym klientom udzielamy niezbędnego wsparcia w czasie ubiegania się o Kartę Pobytu, dokumentu będącego potwierdzeniem tożsamości cudzoziemca w czasie jego przebywania na terenie Polski. Oferujemy profesjonalne doradztwo pomocne zarówno w procesie starania się o kartę tymczasowego, jak i stałego pobytu czasowego na terytorium Polski. Z naszej pomocy skorzystać mogą:

• studenci i uczniowie

Udzielamy wsparcia osobom chcącym rozpocząć lub kontynuować naukę w polskich placówkach oświaty przy procesie ubiegania się o kartę pobytu. W takim przypadku podstawą do jej otrzymania są dokumenty przez polskie szkoły i uczelnie wyższe.

• Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą

Na podstawie dokumentów firmowych będących potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest otrzymanie karty pobytu.

• Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę

Z pomocą najlepszych specjalistów zatrudnionych w naszej kancelarii prawnej, każdy cudzoziemiec pracujący w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia otrzyma kartę stałego pobytu, pod warunkiem, że spełnia wszystkie niezbędne formalności. W oparciu o posiadanie wszystkich dokumentów potrzebnych do reprezentowania naszego klienta, wystąpimy w jego imieniu o kartę stałego pobytu. Weźmiemy na siebie również odpowiedzialność za monitorowanie całego procesu aż do momentu otrzymania pozytywnej decyzji.

• Osoba, której małżonek jest zatrudniony w Polsce

W sytuacji, gdy jeden z małżonków posiada w Polsce stałe miejsce zatrudnienia i wypełnia przy tym wszystkie obowiązkowe kryteria finansowe , a jego partner jest bezrobotny możliwe jest ubieganie się dla niego o kartę stałego pobytu. W tym przypadku podstawą ubiegania się o kartę pobytu są dochody osoby pracującej.

Back to top